Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Temakurs | Web
1 TIMME

Novapoint 21 - Väg

Kursinnehåll

I Novapoint 21 har det skett en hel del förändringar avseende vägmodellen.

Under kursen gör vi oss bekanta med det som är nytt som t ex utvidgning av vägyte- och överbyggnadsbeskrivning samt hur man väljer och definierar väglinjeaktivitet.

Vidare lär vi oss sätta upp konverteringsregel för resultatobjekt o hur vi kan applicera denna regel på flera vägmodeller.

Introduktion och genomgång av hur det nya korsningsverktyget fungerar och hur man arbetar med sina modeller för att på bästa sätt få sömlösa övergångar.
Export av Utsättningsdata

Pris

kr 1.200,00

© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT