Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Temakurs | Web
2 timmar

Novapoint 21 - Mängder och beräkningsunderlag

Kursinnehåll

Grundlig genomgång av hur man sätter upp sina beräkningsunderlag vid mängdberäkning.

Lär er vilka mängder man kan få ut vid mängdberäkning av t ex vägar, VA och projekterade ytor samt hur dessa redovisas. Exempelvis får man fram mängder på flera olika jordlagerskikt åtskilda från varandra och klassificerade med geoteknisk beteckning. Redovisning görs i tabell direkt i modellen eller via export till Excel.

Övrigt

För att boka kursen, kontakta:
order.se@trimble.com

Pris

kr 1.200,00

© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT