Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grundkurs | Klassrum
3 DAGAR

Novapoint Väg- Grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper i Novapoint Bas och Novapoint Väg. Praktisk genomgång av Quadrimodellen och projekteringsverktygen i Vägmodulen.

Målgrupp

Kursen riktar sig i huvudsak till väg- och gatuprojektörer, men även till er inom t ex entreprenadsidan som arbetar med modeller och mängdreglering.

Kursinnehåll

 

Under kurstillfället lär du dig bland annat att skapa och redigera Quadrimodeller med jord- och berglager. Linjekonstruktion i plan och profil. Hantering av vägmodell - skapa och redigera vägytor, beskrivning av överbyggnad, terrassbeskrivning, mängdberäkning och framtagande av rapporter. Skapa ritningsunderlag för plan-, profil- och tvärsektionsritningar. 

Förkunskaper

 

Du bör ha viss erfarenhet från vägprojektering. Du bör vara bekant med vägterminologi och arbetsgång vid projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD är också nödvändigt. 

Kursledare

Jonas Wenner/Jenny Johansson/David Sandegård

Övrigt

Grundkursen riktar sig både till användare som kör Väg Prof och Väg Bas. Vissa funktioner som används i Väg Prof-kursen finns dock endast i Novapoint Väg Prof.

Under kursens första dag läggs mycket tid på att ge grundläggande kunskaper om Quadrimodellen och hur man i den bygger upp sin existerande situation med markmodell och jordlager.

Pris

kr 13.500,00

Utbildningar

Stockholm 02.04.2019 (Ladda hem) Anmäl
Stockholm 20.05.2019 (Ladda hem) Anmäl
Jenny Johansson
Jenny Johansson
Telefon:
+4631-700 18 37
NoSpam
Jonas  Wenner
Jonas Wenner
Telefon:
+4631-700 18 36
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT