Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri

Samhällsplanering

Grundkurs | Klassrum
2 DAGAR

Novapoint Samhällsplanering Grundkurs

Du lär dig att konstruera och skapa detaljplaner digitalt i enlighet med Boverkets riktlinjer "Detaljplaner och områdesbestämmelser".

Läs mer
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT