Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri

Quadri

Grundkurs | Klassrum
1 DAG

Grundkurs - Quadri med molntjänster

Öka effektiviteten och underlätta samordningen genom att använda Quadri, Easy Access och Topics.
Dessa verktyg används för kontinuerlig uppföljning och samordning samt ger beställare och andra aktörer möjlighet att enkelt följa projektet och dess status.

Läs mer
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT