Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grundkurs | Klassrum
3 DAGAR

Novapoint Väg- Grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper i Novapoint Bas och Novapoint Väg. Praktisk genomgång av Quadrimodellen och projekteringsverktygen i Vägmodulen.

Målgrupp

Kursen riktar sig i huvudsak till väg- och gatuprojektörer, men även till er inom t ex entreprenadsidan som arbetar med modeller och mängdreglering.

Kursinnehåll

Under kurstillfället lär du dig bland annat att skapa och redigera Quadrimodeller med jord- och berglager. Linjekonstruktion i plan och profil. Hantering av vägmodell - skapa och redigera vägytor, beskrivning av överbyggnad, terrassbeskrivning, mängdberäkning och framtagande av rapporter. Skapa ritningsunderlag för plan-, profil- och tvärsektionsritningar. 

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet från vägprojektering. Du bör vara bekant med vägterminologi och arbetsgång vid projektering. Grundläggande kunskaper i Windows och AutoCAD är också nödvändigt. 

Kursledare

Jonas Wenner / Jenny Johansson

Övrigt

Grundkursen riktar sig både till användare som kör Väg Prof och Väg Bas. Vissa funktioner som används i Väg Prof-kursen finns dock endast i Novapoint Väg Prof.

Under kursens första dag läggs mycket tid på att ge grundläggande kunskaper om Quadrimodellen och hur man i den bygger upp sin existerande situation med markmodell och jordlager.

Pris

kr 13.500,00

Utbildningar

Göteborg 20.04.2020 (Ladda hem) Anmäl
Stockholm 16.03.2020 (Ladda hem) Anmäl
Stockholm 27.05.2020 (Ladda hem) Anmäl
Jenny Johansson
Jenny Johansson
Telefon:
+4631-700 18 37
NoSpam
Jonas  Wenner
Jonas Wenner
Telefon:
+4631-700 18 36
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT