Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Fördjupningskurs | Klassrum
2 DAGAR

Novapoint Väg- Fortsättningskurs

Kursen ger fördjupad kunskap i Novapoint Väg.

Målgrupp

Alla som arbetar med vägprojektering i Novapoint Väg.

Kursinnehåll

Linjekonstruktion, grundlig genomgång av linjekonstruktionsfunktionen. Korsningsprojektering. Vägmodell - Avgränsningar, Avancerad användning av överbyggnadsbeskrivning, sidoområden och släntkilar. Terrängmodellering, terrassbeskrivning, mängdberäkning, rapporter och export av digital data.

Under kursen finns även utrymme för fördjupning i frågor som uppkommer under kursens gång.

Förkunskaper

Goda kunskaper i Novapoint Väg och AutoCAD.

Kursledare

David Sandegård / Jonas Wenner / Jenny Johansson

Övrigt

Detta är en öppen kurs men går även fint att beställa och anpassa för ett specifikt företags behov. Lämpligt antal deltagare är 4-6 personer. Vid dessa tillfällen kan innehållet anpassas helt efter deltagarnas behov och kunskapsnivå.

Är du intresserad av att gå en fortsättningskurs Novapoint Väg men kurstillfälle saknas - anmäl ditt intresse till
order.se@trimble.com

Pris

kr 9.500,00

Utbildningar

Göteborg 05.05.2020 (Ladda hem) Anmäl
David Sandegård
David Sandegård
Mobil:
+46707-24 62 33
NoSpam
Jonas  Wenner
Jonas Wenner
Telefon:
+4631-700 18 36
NoSpam
Jenny Johansson
Jenny Johansson
Telefon:
+4631-700 18 37
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT