Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Fördjupningskurs | Klassrum
1 DAG

Avancerad modellering av överbyggnad

För att uppfylla de krav som ställs i ett projekt så är det viktigt att kunna modellera sin vägkonstruktion i detalj. Under denna kurs ges möjlighet att lära sig hitta och förstå de olika verktyg som finns för att beskriva överbyggnaden i en väg.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med vägprojektering i offentlig, kommunal eller privat verksamhet. 

Kursinnehåll

För att man på bästa sätt skall kunna möta kraven på detaljerad projektering så går vi under kursen igenom olika lösningar för att beskriva överbyggnad. Under kursen varvar vi teori och praktik men tyngden ligger på praktiska moment i form av olika övningsuppgifter. Under kursen berörs övergångar mellan olika lagertjocklekar, både längs och tvärs vägen, nyttjande av linjer för avgränsningar och detaljerad överbyggnadsbeskrivning.
Vi ger dig flera matnyttiga tips kring hur vägmodellen fungerar avseende exempelvis terrassavslut och koppling till vägytor.

Förkunskaper

Novapoint Väg Grundkurs, Windows och Autocad. Deltagaren bör ha kunskap om vägprojektering och vara bekant med facktermer. Kursen hålls på svenska.

Kursledare

Jonas Wenner / Jenny Johansson

Övrigt

Är du intresserad av denna kurs: Anmäl ditt intresse till  order.se@trimble.com.

Pris

kr 4.700,00

Utbildningar

Det finns inga planerade kurser Intresseanmälan
Jenny Johansson
Jenny Johansson
Telefon:
+4631-700 18 37
NoSpam
Jonas  Wenner
Jonas Wenner
Telefon:
+4631-700 18 36
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT