Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri

Novapoint Väg

Grundkurs | Klassrum
3 DAGAR

Novapoint Väg- Grundkurs

Kursen ger grundläggande kunskaper i Novapoint Bas och Novapoint Väg. Praktisk genomgång av Quadrimodellen och projekteringsverktygen i Vägmodulen.

Läs mer
Fördjupningskurs | Klassrum
1 DAG

Avancerad modellering av överbyggnad

För att uppfylla de krav som ställs i ett projekt så är det viktigt att kunna modellera sin vägkonstruktion i detalj. Under denna kurs ges möjlighet att lära sig hitta och förstå de olika verktyg som finns för att beskriva överbyggnaden i en väg.

Läs mer
Fördjupningskurs | Klassrum
1 dag

Korsningsprojektering

Tillämpningskurs i Novapoint Väg med fokus på projekteringsmetodik avseende korsningar.

Läs mer
Fördjupningskurs | Klassrum
2 DAGAR

Novapoint Väg- Fortsättningskurs

Kursen ger fördjupad kunskap i Novapoint Väg.

Läs mer
Fördjupningskurs | Klassrum
1 DAG

Linjekonstruktion

En fördjupning i principerna för linjekonstruktion, kombinerat med praktiska övningar. Linjekonstruktion är en funktion i Novapoint Väg.

Läs mer
Grundkurs | Web
2 TIM

Novapoint Vägmärken / Vägmarkering

Kursen ger grundläggande kunskaper i Novapoint Vägmärken och Novapoint Vägmarkering.  Praktisk genomgång och demonstration via webb.

Läs mer
Grundkurs | Klassrum
1 DAG

Novapoint Buller

Kursen ger kunskaper i hur du beräknar väg- och järnvägsbuller. Programmet lämpar sig både för snabba översikter och detaljerade beräkningar.

Läs mer
Fördjupningskurs | Klassrum
1 DAG

Samprojektering VA/Väg

Kursen ger kunskaper i hur man vid projektering kan samverka mellan modulerna VA och Väg. Vi går igenom funktioner i Novapoint  som underlättar vid  
samordning av VA- och vägprojektering.

Läs mer
Jenny Johansson
Jenny Johansson
Telefon:
+4631-700 18 37
NoSpam
Jonas  Wenner
Jonas Wenner
Telefon:
+4631-700 18 36
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT