Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Grundkurs | Klassrum

TILOS

Trimble Tilos är ett verktyg för projektplanering avsett för infrastrukturprojekt. Med TILOS får du kontroll på projektets alla komplexa samband samt en rad verktyg för att analysera, prognostisera och dokumentera projektets framdrift och ekonomi.

Kärnan i TILOS är förmågan att arbeta med resurs, tid och kostnad kombinerat med plats – var ett arbete skall utföras, inte bara när, och av vem.

Med hjälp av grafiska diagram för tid och plats blir det enkelt att planera och genomföra ett projekt. Kursen innefattar genomgångar och övningsexempel vilket ger dig en bra inblick och grundläggande kunskaper i TILOS.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med tid- och resursplanering av infrastrukturprojekt.

-          Entreprenör som vill få en effektivare planering av sina projekt
-          Entreprenör som vill presentera genomförandeplan på bättre sätt
-          Konsult som arbetar med genomförandestudier
-          Konsult som arbetar med projektplanering
 

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad på två dagar där dag ett ger mer grundläggande och generella kunskaper medan dag två anpassas till kursdeltagarnas önskemål och behov.

Dag 1

Du lär dig förstå gränssnittet och att skapa/öppna projekt i TILOS.
Därefter hur man skapar objekt, aktiviteter, färgscheman och mallar med uppsättning av texter mm
Under denna dag lär du dig även hur man kan positionera och länka olika aktiviteter, planering och omplanering samt hur vi presenterar diagrammen med avseende på layout, skala mm

Dag 2

Den här dagen anpassas utifrån vilka frågeställningar som dyker upp under den första dagen men till stor del handlar det om att skapa och använda kalendrar, bygga vidare på de bibliotek som finns, hantering av kostnader och resurser, Ganttscheman samt att skapa nya rapporter

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Windows.

Pris

kr 15.000,00

Utbildningar

Det finns inga planerade kurser Intresseanmälan
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT